InterRisk


Sprawdź ubezpieczenia InterRisk
i jak się skontaktować z tym ubezpieczycielem.

InterRisk


Sprawdź ubezpieczenia InterRisk
i jak się skontaktować z tym ubezpieczycielem.

Ubezpieczenia InterRisk

InterRisk ma bardzo szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych, oferując polisy:

  • komunikacyjne,
  • majątkowe,
  • osobowe,
  • zdrowotne.

Firma jest także liderem polis OC dla agentów i brokerów.

Kontakt z InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
02-342 Warszawa

tel.: 22 575 25 25

InterRisk