Allianz Direct


Sprawdź ubezpieczenia Allianz Direct
i jak się skontaktować z tym ubezpieczycielem.

Allianz Direct


Sprawdź ubezpieczenia Allianz Direct
i jak się skontaktować z tym ubezpieczycielem.

Ubezpieczenia Allianz Direct

Allianz to jedna z największych instytucji finansowych na świecie, która jednak potrafi szybko reagować na pojawiające się na rynku tendencje.

Dowodem tego jest fakt, że już w grudniu 2006 r. zaczął w Polsce działać serwis Allianz Direct, który umożliwia zakup polisy online lub telefonicznie.

Obecnie za pośrednictwem Allianz Direct można kupić ubezpieczenie:

  • samochodu,
  • mieszkania,
  • podróży.

Kontakt z Allianz Direct

Allianz Polska Services Sp. z o.o.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

tel.: 224 224 224

Allianz Direct