Generali Direct


Sprawdź ubezpieczenia Generali Direct
i jak się skontaktować z tym ubezpieczycielem.

Generali Direct


Sprawdź ubezpieczenia Generali Direct
i jak się skontaktować z tym ubezpieczycielem.

Ubezpieczenia Generali Direct

Generali Direct powstało jako marka handlowa Generali w celu sprzedaży ubezpieczeń przez Internet.

Obecnie jednak Generali zmieniło swoją politykę sprzedaży i umożliwia zakup polisy online bezpośrednio na głównej stronie Generali.

Kontakt z Generali

Budynek Marynarska Point
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

tel.: 913 913 913

Generali