Generali


Sprawdź ubezpieczenia Generali
i jak się skontaktować z tym ubezpieczycielem.

Generali


Sprawdź ubezpieczenia Generali
i jak się skontaktować z tym ubezpieczycielem.

Ubezpieczenia Generali

Grupa finansowo-ubezpieczeniowa Generali działa na świecie już ponad 185 lat. W Polsce jest obecna od 1999 r.

Obecna działalność Generali skupia się na trzech obszarach:

  • ochrona majątku i życia klientów indywidualnych,
  • zarządzanie oszczędnościami emerytalnymi,
  • ubezpieczenia korporacyjne.

Kontakt z Generali

Budynek Marynarska Point
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

tel.: 913 913 913

Generali