Bezpiecznie na jachty z PTU


Okres wakacyjny zbliża się wprawdzie ku końcowi, ale dla prawdziwych zapaleńców jachtów i żeglarstwa to nie problem. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń, oferując specjalny produkt ubezpieczeniowy.

Opublikowane: 30/08/2014
Autor: Barbara

Przedmiotem polisy PTU Jachty są oczywiście śródlądowe jachty żaglowe, motorowe, sprzęt pływający taki jak kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe, oraz ich wyposażenie i mienie członków załogi. Ubezpieczony ma zagwarantowane odszkodowanie w przypadku uszkodzenia bądź utraty jachtu, utraty mienia osobistego załogi pod warunkiem, że były one konsekwencją zdarzeń związanych z użytkowaniem jachtu (np. wystąpiły w trakcie żeglugi, postoju, manewrowania, wodowania, itp.).

Polisa chroni również odpowiedzialność cywilną żeglarzy, umożliwiając wypłatę odszkodowania osobom trzecim, a dzięki dodatkowym rozszerzeniom stanowi znakomite zabezpieczenie na wypadek szkód powstałych w trakcie rejsów próbnych i pokazów, nauki sztuki żeglarstwa, także – użycia jachtu w charakterze rekwizytu.

Polisę PTU Jachty zawrzeć może zarówno osoba fizyczna – entuzjasta żeglarstwa, jak i firma, która na co dzień specjalizuje się świadczeniem tego typu usług. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie jest stała, a zależy od wartości jachtu. Z pewnością jest to znakomite rozwiązanie dla właścicieli imponujących jednostek jakby żywcem wziętych z Monte Carlo.