Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel


WARTA Travel jest ubezpieczeniem turystycznym, które klient może dopasowywać do swoich potrzeb w zależności jego oczekiwań oraz możliwości finansowych. W zależności od zakresu terytorialnego WARTA oferuje 2 odmienne warianty ubezpieczenia turystycznego.

Opublikowane: 27/03/2014
Autor: Barbara

Ubezpieczenie WARTA Travel za granicą w podstawowym wariancie gwarantuje:

 • pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań oraz nieszczęśliwych wypadków,
 • wypłatę świadczenia z tytułu NNW,
 • pomoc w ramach usług Assistance Standard.

Za dodatkową opłatą klient może skorzystać z dodatkowych opcji, które mogą obejmować:

 • zorganizowanie i pokrycie kosztów w ramach assistance SUPER,
 • pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim w ramach ubezpieczenia OC,
 • wypłatę odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego i/lub bagażu,
 • zwrot kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • zwrot kosztów za anulowanie biletu podróżnego,
 • specjalny pakiet dla narciarzy SKI PLUS oraz pokrycie kosztów ratownictwa.

WARTA Travel na terenie Polski w podstawowym zakresie obejmuje także ubezpieczenie OC oraz wypłatę świadczenia z tytułu NNW. Pozostałe dodatki mogą być uwzględnione w polisie za dodatkową opłatą. WARTA Travel dostępna jest w trzech rodzajach pakietów:

 1. Rodzina Travel i Rodzina SKI – obejmuje przynajmniej jedną osobę powyżej 21 roku życia oraz dzieci do 18 roku życia, które podróżują razem z nią.
 2. Junior Travel i Junior SKI – obejmuje grupy dzieci i młodzieży do 24 roku życia liczące przynajmniej 10 osób oraz opiekunów grupy.
 3. Weekend Travel i Weekend SKI – skierowany do osób, które aktywnie spędzają czas wolny od pracy. Ochrona obowiązuje w każdy piątek, sobotę i niedzielę we wskazanym miesięcznym okresie ubezpieczenia niezależnie od liczby podróży realizowanych w tym czasie.

Pierwsze dwie opcje dostępne są wyłącznie dla wyjazdów zagranicznych. Ostatni zarówno dla wyjazdów zagranicznych, jak i krajowych.